Απώλεια διπλώματος (Δικαιολογητικά)


Αν χάσετε ή σας κλέψουν το δίπλωμα σας θα χρειαστεί να μας φέρετε τα παρακάτω δικαιολογητικά για να σας εκδώσουμε καινούριο.

Δικαιολογητικά :

  • 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε)ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη)
  • Α.Φ.Μ

Comments are disabled.