Για δίπλωμα φορτηγού C + Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορεύματων


ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ | Δικαίωμα οδήγησης φορτηγού οχήματος, που το μεικτό βάρος υπερβαίνει τα 3.500k.g., κάτοχος Β ερασιτεχνικής άδειας από 18 ετών.

Για δίπλωμα φορτηγού C :

Διαδικασία :

15 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΑΙ 15 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης ξεκινούν με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις και κατόπιν στις θεωρητικές εξετάσεις για το Π.Ε.Ι μεταφοράς Εμπορευμάτων Αρχικής Επιμόρφωσης.

Οι θεωρητικές εξετάσεις γίνονται σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Το πρώτο μέρος της θεωρητικής εξέτασης έχει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου επιτρέπεται 1 λάθος.
Στο δεύτερο μέρος που αφορά το Π.Ε.Ι μεταφοράς εμπορευμάτων έχει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 περιπτώσεις από το αντίστοιχο βοήθημα.

Ο Υποψήφιος πετυχαίνει με το 60% των σωστών απαντήσεων. Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Δικαιολογητικά :

 

 • 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 50.00 €
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30.00 €
 • Παράβολο δημοσίου Ταμείου 108,15 €
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 10€ (για τις θεωρητικές εξετάσεις)
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 20€  +20€  (για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις του Π.Ε.Ι)

*Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και οφθαλμίατρο οι οποίοι πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την εκάστοτε περιφέρεια.Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € ,οι οποίοι οφείλουν να δώσουν απόδειξη  όπου μαζί με την γνωμάτευση και τα δικαιολογητικά προσκομίζουμε στο υπουργείο.

 • Οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας C1, C+ CΕ, από 10-9-2009 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης.
 • Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης πρίν την προαναφερθείσα ημερομηνία, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

 

Comments are disabled.