Για επέκταση σε Α κατηγορία


Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος Β΄κατηγορίας.

Διαδικασία 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα.

Έπειτα από την έκδοση του δελτίου υποψηφίου οδηγού,ο ενδιαφερόμενος υπόκειται σε υποχρεωτικά μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

  • 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης(μηχανολογία)
  • 12 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης(οι οποίες πραγματοποιούνται εφόσον επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις)

*Οι κάτοχοι ΑΜ άδειας υποχρεούνται μόνο σε 7 πρακτικά μαθήματα.

Δικαιολογητικά

 

  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου(4*6)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε)ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.
  • Α.Φ.Μ
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου 30,00 €
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου 27,02
  • 2 Παράβολα δημοσίου ταμείου 10€

Comments are disabled.