Τι είναι το Πιστοποιητικό ADR


Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, που προβλέπεται στο προσάρτημα της Eurwnai Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87.

Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών χορηγούν το πιο πάνω πιστοποιητικό στους οδηγούς οχημάτων , οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 :

  • Έχουν παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (σχολή Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).
  • Έχουν πετύχει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

(*) Ειδικότερα για όσους έχουν ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για διάστημα 5 ετών πριν τις 15 Νοεμβρίου 1994, απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

——————————————————————–

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΣΗ 1 :
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
όπως βαβμακοπυρίτιδα, φυσίγγια πεπιεσμένης μελανής πυρίτιδας, νιτροκυτταρινούχος πυρίτιδα, μελανή πυρίτιδα, ζελατινώδης νιτροτολουόλη

ΕΙΔΗ ΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
όπως εκρηκτικά φυσίγγια, πυροσωλήνες κρουσιφλεγή καψύλλια, εμπύρια, φυσίγγια κυνηγιού, πυροκροτητές, καπνογόνοι μηχανισμοί, κλπ.

ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΕΣ, ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
όπως πυρεία ασφαλείας, σωληνωτοί αναφλεκτήρες, πυροτεχνικά είδη και παιχνίδια, στρογγυλά βαρελότα, εμπρηστικές βόμβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 2 :
ΑΕΡΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
όπως άζωτο, αργό, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φθόριο, φυσικό αέριο, αμμωνία, χλώριο, βουτάνιο, προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο και άνθρακα κλπ.

ΚΛΑΣΗ 3:
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
όπως βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συμπυκνώσεως φυσικού αερίου, υδατάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, αστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, υδρογονάνθρακες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 4.1:
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ
όπως ξυλάνθρακας, θείον, κυτταροειδή, πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινος φώσφορος, καουτσούκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, ναφθαλίνη.

ΚΛΑΣΗ 4.2:
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Ή ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΥΣΗ
όπως λευκός και κίτρινος φώσφορος, ενώσεις φωσφόρου με διάφορα μέταλλα, αλκύλια λιθίου, μέταλλα σε πυροφόρο μορφή, άνυδρα σουλφίδια καλίου ή νατρίου, φρεσκοκομμένος ξυλάνθρακας σε σκόνη κλπ.

ΚΛΑΣΗ 4.3:
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Ή ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΚΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
όπως αλκαλομέταλλα (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη, πυριτιούχου αλκάλια, ανθρακασβέστιο, τριφθοριούχο βόριο κλπ.

ΚΛΑΣΗ 5.1:
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
όπως υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικό οξύ, χλωρικά άλατα, υπερχλωρικό οξύ σε υδατικά διαλύματα, νιτρικό αμμώνιο, λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου τύπου Α1, Α2, Α3, Α4, νιτρικό νάτριο, νιτρικό βάριο, νιτρικός μόλυβδος, ανόργανα νιτρώδη άλατα, υπεροξείδιο αλκαλικών μετάλλων κλπ.

ΚΛΑΣΗ 5.2:
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ
όπως υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτυλίου κλπ.

ΚΛΑΣΗ 6.1:
ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
όπως υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, νιτρογενείς οργανικές ενώσεις, αλκύλια μολύβδου όπως τετρααιθυλικός μόλυβδος, χλωρονιτροβενζόλια, κρεζόλες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 6.2:
ΑΠΕΧΘΕΙΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΗ
όπως νωπά δέρματα, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιττώματα, άλλες ύλες ζώων κλπ

ΚΛΑΣΗ 7:
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ

ΚΛΑΣΗ 8:
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
όπως θειικό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, διάλυμα καυστικής σόδας, διάλυμα καυστικής ποτάσας, διαλύματα υποχλωριώδους οξέος, βρώμιο, συσσωρευτές γεμιζόμενοι με αλκαλικά διαλύματα κλπ.

ΚΛΑΣΗ 9:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
όπως άσβεστος PCB”S (π.χ. κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCB”S (π.χ. μετασχηματιστές) κλπ.

——————————————————————–

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ADR

1/ Ταυτότητα
2/ Παράβολα

14,60€ – Παράβολο από την εθνική τράπεζα
29,50€ – Το ποσό αυτό είναι για να καλυφθεί το κόστος της εκτύπωσης του σχετικού διπλώματος

——————————————————————–

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ADR

ADR_front
ADR_back

 

Comments are disabled.