Ασφάλεια: Θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη


Το αγαθό της ασφάλειας είναι βασική προϋπόθεση για την ευημερία των κατοίκων της Αττικής. Βασική μου αρχή και πεποίθηση είναι ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι θεμελιώδες δικαίωμά του.

Η αστυνομία θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να εξαλείψει την εγκληματικότητα. Η διασφάλιση αυτή είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ίδια την κοινωνική συνοχή. Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ισχυροποίηση της προφύλαξης των πολιτών, για την τήρηση του νόμου και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστε μια σειρά λύσεων που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση.

Στρατηγικός στόχος ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής είναι η αντιμετώπιση και μείωση του κοινού και σοβαρού εγκλήματος με την ενίσχυση μηχανοκίνητων και πεζών περιπολιών και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης του πολίτη στην Αστυνομία. Η ασφάλεια ως αντικειμενική κατάσταση σημαίνει ένας κόσμος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κινδύνων και την εξάλειψη των απειλών. Δεν μπορεί να υπάρξει ποιότητα ζωής και οικονομική ανάπτυξη χωρίς έννομη τάξη και εσωτερική ασφάλεια.Επιτακτική είναι η ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας αποτελεσματικής αντιεγκληματικής πολιτικής.

Comments are disabled.