Επαγγελματίας οδηγός, το επάγγελμα του μέλλοντος


Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών αποτελούν το πιο νευραλγικό τομέα της ανάπτυξης με κύρια βιομηχανία της τον τουρισμό και βασικό της πλεονέκτημα τη γεωγραφική της τοποθεσία.

Η Ελλάδα αποτελεί κόμβο τριών ηπείρων και διαθέτει το μεγαλύτερο και πιο στρατηγικό λιμάνι της Ευρώπης, ενώ το οδικό της δίκτυο είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο και βελτιώνεται συνεχώς. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι πρόκειται για μια χώρα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις χερσαίες μεταφορές και με δεδομένο ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο μιλάμε κυρίως για την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών.

Το επάγγελμα του οδηγού έχει παρελθόν, παρών και κυρίως μέλλον αλλά υπό προϋποθέσεις. Ως εκπαιδευτής επαγγελματιών οδηγών θέλω να επιστήσω τη προσοχή στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη συνεχή βελτίωση των προσόντων σας.

Ο επαγγελματίας οδηγός οφείλει να είναι σωστά καταρτισμένος και πρέπει να δώσει έμφαση στην αρχική εκπαίδευση αλλά και τη διαρκή επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Ο υποψήφιος οδηγός μεταφοράς εμπορευμάτων πρέπει να προσέξει κατά την εκπαίδευσή του στη σχολή οδηγών να αποκομίσει όλα τα απαραίτητα εφόδια. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει τους κανονισμούς του Κ.Ο.Κ και να χειρίζεται σωστά το όχημα αλλά πρέπει να αποκτήσει ευκαιρία στους χειρισμούς σε περιορισμένο χώρο και να μπορεί με ευκολία να προσεγγίσει τη ράμπα φόρτωσης. Είναι πολύ βασικό να είναι γνώστης του σωστού και ασφαλούς τρόπου φόρτωσης. Επιπλέον πρέπει να είναι ικανός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση βλάβης η δυσλειτουργιών του οχήματος.

Οι οδηγοί των συρόμενων και ρυμουλκούμενων (νταλίκες) πρέπει να έχουν την ικανότητα με άνεση ανα πάσα στιγμή να εκτελούν ζεύξη και απόζευξη στο όχημα.

Οι οδηγοί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και κυρίως οι οδηγοί των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων A.D.R (ΚΛΑΣΗ Π.5) οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ζητάτε από τη σχολή οδηγών και από τον εκπαιδευτή σας να σας δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του ταχογράφου, ψηφιακού και αναλογικού, αλλά και στον βοηθητικό εξοπλισμό του οχήματος.

Θυμηθείτε μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων είστε μόνοι σας, μην επαναπαύεστε στην απόκτηση του διπλώματος. Η άδεια οδήγησης ενός επαγγελματικού οχήματος από μόνη της χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις δεν λέει τίποτα.

Η αγορά εργασίας είναι πλέον δύσκολη και μόνο ο χρήσιμος και  απαραίτητος επαγγελματίας οδηγός μπορεί να σταθεί με αξιώσεις.

Απαιτείστε ολοκληρωμένη εκπαίδευση από τη σχολή οδηγών που επιλέγεται και αν είναι εφικτό να προτιμάτε σχολές οδηγών που διαθέτουν το αντίστοιχο όχημα για την κατηγορία που επιλέγεται να εκπαιδευτείτε και να αποκτήσετε δίπλωμα οδήγησης. Είναι λογικό μια σχολή οδηγών που δεν διαθέτει φορτηγό, λεωφορείο, ή νταλίκα και σας στέλνει σε κάποια άλλη σχολή οδηγών που συνεργάζεται να μη δώσει την απαραίτητη έμφαση στην εκπαίδευσή σας , για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία του εκπαιδευτή με τον υποψήφιο οδηγό.

Comments are disabled.