Η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη από τις διευθύνσεις Μεταφορών τις Περιφέρειας Αττικής είναι πρωταρχικός μου στόχος.


Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση~πληροφόρηση του πολίτη και όχι η άσκοπη αναμονή του σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής επισκεψιμότητας όπως είναι η Διεύθυνση Μεταφορών του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής είναι πρωταρχική μας προτεραιότητα στην Νέα Αρχή για την Αττική.

Με την δημιουργία ενός γραφείου ενημέρωσης~καθοδήγησης εντός της υπηρεσίας θα εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο καθώς ο πολίτης θα μαθαίνει άμεσα τα δικαιολογητικά χωρίς να περιμένει σε χαώδης ουρές και επίσης θα ενημερώνεται για την θυρίδα διεκπεραίωσης της υπόθεσής του.

Comments are disabled.