Να γίνει η Αθήνα «Μητρόπολη» όπως της αξίζει


Τι είναι Μητρόπολη; Οφείλουμε να ξεκινήσουμε από εκεί.

Μητρόπολη είναι μια διευρυμένη πόλη που στεγάζει μεγάλο αριθμό κατοίκων – συνήθως πάνω από εκατομμύριο. Μια απλώς μεγάλη πόλη όμως δεν είναι αρκετή για να θεωρηθεί Μητρόπολη. Το πολεοδομικό πλαίσιο δεν φτάνει.

Η μητρόπολη είναι οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό κέντρο μίας χώρας ή ακόμα και μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, ο χωρικός σχεδιασμός, η αστική ανάπλαση, η σωστή λειτουργία των μεταφορών και των συγκοινωνιών, η πολιτική προστασία, η ασφάλεια είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που συνδιαμορφώνουν μια μητρόπολη. Όσο καλύτερα λειτουργούν αυτά, τόσο μεγαλύτερη και η σημασία μιας Μητρόπολης μιας πετυχημένης περιφέρειας, της κεντρικής περιφέρειας της Ελλάδας.

Μιλώντας για την Αθήνα ως Πόλη έχουμε σίγουρα στα χέρια μας μια πρωτεύουσα, αλλά έχουμε μια μητρόπολη; Έχουμε μια αναγνωρισμένη πρωτεύουσα στην μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας; Αν φέρουμε στο μυαλό μας όλες τις εικόνες που αφορούν αυτά τα στοιχεία λειτουργούν; Και αν ναι, λειτουργούν σωστά;

Θα λέγαμε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά τα στοιχεία φυσικά υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ενός δήμου. Η Περιφέρεια είναι αυτή που καλείται να δώσει τους συνδετικούς κρίκους γύρω από την Αθήνα, να μοιράσει σωστά τους πόρους και να εκμεταλλευτεί προς το συμφέρον της πρωτεύουσας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Για να αναδειχθεί ο μητροπολιτικός ρόλος της πρωτεύουσας Αθήνας χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πολιτική και πάντοτε με βάση τις διεθνείς πρακτικές ανάδειξης Μητροπόλεων με τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχει η ίδια η Αθήνα.

Με λίγα λόγια οι άξονες είναι δύο:

  • Τα καλά παραδείγματα του εξωτερικού, το πώς δηλαδή άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει τις μεγάλες πόλεις τους και,
  • Την πληθώρα πλεονεκτημάτων της Αθήνας ως πόλης. Τέτοια είναι η γεωγραφία της, η ιστορικότητά της, ακόμη και ο ήλιος της.

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν;

Να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και το δημογραφικό.

Να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Να προωθηθεί η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα.

Να αναβαθμιστεί η Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα.

Να δημιουργηθούν οργανωμένες περιοχές για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Να καινοτομήσουμε στον τουρισμό. Ζούμε στην κατ’ εξοχήν χώρα που πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς ο τουρισμός.

Να προάγουμε τον Πολιτισμό μας με μεγάλα Αθλητικά και Πολιτιστικά Γεγονότα σωστά σχεδιασμένα και σε καλές υποδομές.

Να δωθεί έμφαση στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση πόρων, νερού, ενέργειας, απορριμάτων με στόχο τη διευρυμένη ομογενοποίηση του αστικού χώρου.

Όλες αυτές είναι κάποιες βάσεις για την ανάπτυξη της Αθήνας σε Πρωτεύουσα-Μητροπολιτικό Κέντρο.

Comments are disabled.