Τα φανάρια ρυθμίζουν την κυκλοφορία στην Αττική σε περισσότερες από 2.500 διασταυρώσεις.  Για να λειτουργούν όμως σωστά υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης και μια επιστήμη, αυτή των συγκοινωνιολόγων που καθορίζει τον προγραμματισμό τους.

Κάθε κόμβος φωτεινής σηματοδότησης έχει έναν δικό του σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή (ρυθμιστή) και έχει προηγηθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη για τον καθορισμό του χρόνου που θα μείνει αναμμένος ο πράσινος ή ο κόκκινος σηματοδότης ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις στο δρόμου.

Πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία που επιβάλλει εξειδικευμένες γνώσεις ενώ δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.

Οι ρυθμίσεις των φωτεινών σηματοδοτών συχνά μπορεί να απαιτηθεί να αλλάξουν από ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως αυτή της πανδημίας που άλλαξε τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην Αττική και έγιναν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Ποιος όμως έχει την αρμοδιότητα για όλο αυτό;

Η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό την συντήρηση αλλά και την καλή λειτουργία των 35.000 φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας μαζί με το κέντρο φωτεινή σηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής λειτουργούν σαν μια καλόκουρδισμένη μηχανή που ευθύνεται για την αδιάλειπτη λειτουργία των φαναριών.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι μόνιμα σε επιφυλακή και επεμβαίνουν ακόμη και σε απρόοπτες καταστάσεις, ατυχημάτων με ζημιά στους ιστούς φωτεινής σηματοδότησης και γενικότερα σε οποιεσδήποτε βλάβες μπορεί να προκύψουν.

Comments are disabled.