Πολιτική Δράση

Η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη από τις διευθύνσεις Μεταφορών τις Περιφέρειας Αττικής είναι πρωταρχικός μου στόχος.

Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση~πληροφόρηση του πολίτη και όχι η άσκοπη αναμονή του σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής επισκεψιμότητας όπως είναι η Διεύθυνση ... Περισσότερα εδώ...