Ρεκόρ αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα!


Στόχος ήταν, είναι και θα είναι η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Έτσι λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως πρώτη και βασική προτεραιότητά της τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την άρση επικινδυνοτήτων σε σημεία που συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής.
Κάτι το οποίο έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό αφού έρευνα από την (πηγή ΑΜΠΕ) ανέφερε τα ποσοστά πτώσης των τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2019-2020  σε σύγκριση με το  2010.

                    2010      2019       2020      2019-2020%     2010-2020%
Ελλάδα      113         64            54             -16 %                -54 %

 

Σημαντική όμως προϋπόθεση για την βελτίωση του οδικού δικτύου είναι και η ατομική συνείδηση, η υπευθυνότητα, η ολοκληρωμένη εκπαίδευση αλλά και η παιδεία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνύπαρξη σε όλο το οδικό δίκτυο.

Τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πάνω από όλα να σέβεται τον συμπολίτη του.

Η αρμονική συνύπαρξη και η ασφάλεια συμπεριλαμβάνει όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου της. (Οδηγούς, Επαγγελματίες Οδηγούς, Πεζούς, Ποδηλάτες, Μοτοσικλετιστές και ΑΜΕΑ).

Comments are disabled.