Τα φώτα να στραφούν στην Αθήνα


Δύο είναι τα βασικά προβλήματα της Αθήνας διαχρονικά: Οι ελλιπείς ή λάθος υποδομές και η τεράστια χωρίς λόγο κίνηση, οι παραβάσεις στους δρόμους, οι κίνδυνοι της μετακίνησης.

Η κινητικότητα και οι μεταφορές, είτε αυτές είναι οι αστικές είτε οι εθνικές είτε οι διεθνείς οφείλουν να έχουν στόχο την ενοποίηση και την ελκυστικότητα του Αστικού Χώρου. Για αρχή αυτό συνδέει τις Υποδομές και την Κυκλοφορία ως στόχο.

Επίσης το Δίκτυο Αστικών Μεταφορών οφείλει να στρέφεται προς την έννοια και τα στοιχεία μιας Μητρόπολης. Είναι άλλωστε και αυτό που την συνδέει με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας, μιας περιφέρειας μεγάλης σημασίας σε όλους τους τομείς που αφορούν την χώρα.

Το Α και το Ω είναι η σωστή και άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση με το αεροδρόμιο του Ελ. Βενιζέλος και το λιμάνι του Πειραιά. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί όχι μόνο η Αθήνα αλλά η εμπορική σημασία ολόκληρης της Αττικής.

Ακόμη μια προτεραιότητα, ίσως η πιο βασική, είναι το brand name της Αθήνας. Η ανάδειξη μιας πόλης σε μητρόπολη δεν νοείται χωρίς την ανάδειξη της ταυτότητας μιας πόλης, δηλαδή το marketing της πόλης. Αυτό ξεκινά από το να γνωρίζουμε «τι είναι η Αθήνα;». Πρέπει να δοθεί σαφής απάντηση διότι αν και πολλά έρχονται στο μυαλό όλων μας για αυτή την πόλη δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο city branding πλην κάποιων σημείων της, όπως η Ακρόπολη που είναι πολύ προφανής.

Κατ΄ επέκταση θα πρέπει να απαντήσουμε φυσικά και στο ερώτημα «τι είναι Αττική;», γνωρίζουμε πως θα πρέπει να διαχειριστούμε την κεντρική περιφέρεια της χώρας;

Η ταυτότητα της Αθήνας μπορεί να διαμορφωθεί με την αναζήτηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ανταγωνιστικών της στοιχείων. Όλα εκείνα τα σημεία που τη διαφοροποιούν, οι εικόνες που τη συνοδεύουν, η προβολή της με σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία μπορούν να προσελκύσουν όχι μόνο τουρίστες, αλλά επιχειρήσεις, επενδύσεις και να ενισχύσουν την περηφάνεια των Αθηναίων που η κρίση έχει πλήξει.

Μόνο η στοχευμένη προβολή μπορεί να αναδείξει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη, τα αρώματα, τις εικόνες, την αίσθηση της Αθήνας, το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον πάντα στα πλαίσια της Περιφέρειας Αττικής.

Comments are disabled.