Το Πράσινο πίσω στην Αθήνα: Αίτημα να απολαμβάνουμε ξανά το Πράσινο στην Περιφέρεια Αττικής


Κοινός τόπος είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η έλλειψη πρασίνου στην Αθήνα. Το τσιμέντο και η βρώμα αφαιρούν κάθε κομμάτι της φύσης στην καθημερινότητα παρά μόνο σε πολύ λίγα πια σημεία που έχουν μείνει να θυμίζουν το παρελθόν.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι βέβαια αυτός που μας έχει διαφύγει, γιατί δεν πρόκειται για αφηρημένη έννοια αλλά για υποχρέωση απέναντι στους γύρω μας και στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές.

Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη και αυτή την ευκαιρία την έχουμε σήμερα.

Η Ελλάδα έχει καταβάλει 104 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για κακή διαχείριση. Το ίδιο πόσο είναι ικανό να χρηματοδοτήσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα παραμένει δραματικά χαμηλό σε σύγκριση με όλες τις ευρωπαικές χώρες.

Χρέος μας είναι:

 • Μια χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον με
  • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Αθήνας
  • Με προώθηση ειδικών πλαισίων
  • Με σωστή κωδικοποίηση δραστηριότητας
  • Με σωστή κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
  • Με αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας και διαμόρφωση συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης
  • Με δραστικό περιορισμό των εκπομπών ρυπών
  • Με σωστή διαχείριση των απορριμμάτων
  • Με δημιουργία σωστών υποδομών

Οφείλουμε να μειώσουμε και να επαναχρησιμοποιοπυμε τα απορρίμματα για να γίνει η Αθήνα μια πιο βιώσιμη και πιο καθαρή πόλη σε μία ζωντανή Περιφέρεια όπως είναι αυτή της Αττικής.

 

Comments are disabled.